Onze gezamelijke missie

Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Het wordt dan wel een zeldzame ziekte genoemd, toch worden er per week 1 à 2 kinderen geboren met deze ziekte en dat is best veel. Slechts 50% van deze kinderen haalt de leeftijd van 10 jaar. Als de diagnose wordt gesteld is het verschrikkelijk om te horen dat er nog geen enkel medicijn is tegen deze ziekte, maar gelukkig is het onderzoek naar een medicijn al vergevorderd. Daar blijven wij en stichting Energy4All ons voor inzetten.

Missie

  • De missie van ons en Stichting Energy4All is het verwerven van zo veel mogelijk financiële middelen om het onderzoek naar effectieve behandeling van energiestofwisselingsziekten te versnellen en te bevorderen.

Doelstellingen

Hoofddoelstelling van de Stichting Energy4All is:

  • Inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen.

Daarnaast hebben wij als doelstellingen:

  • Onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten in de ruimste zin van het woord.
  • Organiseren van activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

Stichting Energy4All zet zich in om te zorgen dat er zo snel mogelijk een medicijn komt om energiestofwisselingsziekten te stoppen en dat energiestofwisselingsziekten de komende jaren meer bekendheid krijgt in Nederland.

Wilt u weten waaraan Stichting Energy4All heeft bijgedragen met betrekking tot het onderzoek? Neem dan snel een kijkje hier!

Organisatie

Onze missie

Energy4All Magazine